Perspectief zien

Ontwikkelingsgericht Coachen en Relatietherapie

Perspectiefzien biedt professionele begeleiding aan mensen, die vragen hebben op het gebied van hun relatie, maar ook algemener of individueler op het gebied van hun leven of werksituatie, en die de bereidheid hebben om hun oordelen en patronen opnieuw te bezien en een nieuwe verhouding te zoeken tot zichzelf en de ander, bv de (levens)partner. Doel is om nieuwe levensperspectieven te leren zien en vorm te geven.

Welkom bij Perspectiefzien.

Lidy Mulders
, relatietherapeut, gestalttherapeut, EFT-therapeut en massage
Paul de Lange, psycholoog-NIP, relatietherapeut en menskundig adviseur, partners van PSYNED (Psychologen Nederland)
Wij zijn beiden geregistreerd bij de Nederlandse Beroepsverenigingen, het NVPA en het BPHA. Ons therapeutische werk wordt meestal gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeringen, voor zover u hiervoor aanvullend verzekerd bent.

 

 

 

In Progress

New Work

1234

image