Uitgangspunten en doelen

In Relatiecoaching en Relatietherapie, zoals wij bieden, hanteren wij de volgende uitgangspunten en doelen:

  • problemen kun je zien als ontwikkelingsmogelijkheid of kans.
  • Het gaat erom 'eigenheid' te brengen in de relatie. (meer jezelf worden)
  • Het gaat om het leren omgaan met verschillen.

Onze werkwijze

Ons werk met partners bestaat hierin, dat wij de bestaande relatie en communicatie samen met de clienten onderzoeken: we gaan in gesprek en nemen de actuele problemen als uitgangspunt. We besteden daarbij vooral aandacht aan de achterliggende opvattingen, ideeen, aannames, die tot patronen zijn geworden.
Deze patronen zijn onbewust en liggen vaak heel gevoelig. Als partners ervaar je, dat je in je vaste, onbewuste patronen, nogal 'lichtgeraakt' kunt zijn.
In het onderzoek worden deze patronen zichtbaar en voor elkaar ervaarbaar.
Dit proces van onderzoek vraagt om een respectvolle en liefdevolle houding naar jezelf, en naar de ander, je partner.

Onze visie

Wij gaan uit van de visie, dat de bestaande, problematische communicatie een karikatuur is van wat in potentie een vruchtbare communicatie is. Dit betekent, dat in de huidige problemen de potentiele communicatie verborgen ligt. We kunnen niet transparant en open communiceren, omdat we 'gestoord' en verblind worden door 'ruis'. 'Ruis' wordt gevormd door onze opvattingen, ideeen en oordelen, die vaak in een ver terug liggend verleden zijn ontstaan, en die tot vaste en verdedigende patronen zijn verworden. Door aandacht te besteden aan deze patronen, zodat ze zichtbaar en ervaarbaar worden, komen de wezenlijke werking van de communicatie in een nieuw licht te staan en ontstaat er nieuwe ruimte, waarin vrijer gecommuniceerd kan worden.
Doel is respectvol contact, liefdevolle communicatie.

zie verder hiernaast onder 'RELATIONELE THEMAS'